Achterstallige alimentatie innen wanneer uw ex niet betaalt

Wanneer de afspraken met betrekking tot alimentatie niet worden nagekomen kan dit voor u als alimentatieontvanger grote nadelige gevolgen hebben. De alimentatie is immers bedoeld om u te voorzien in onderhoud. Om de relatie tussen ex-partners in balans te houden wordt altijd eerst geadviseerd zelf contact met elkaar op te nemen. Het kan immers gaan om een misverstand. Wanneer dit niet tot resultaat leidt kunt u de hulp van een advocaat inschakelen om de achterstallige alimentatie te innen.

Onze advocaten op het kantoor in Leeuwarden helpen u graag bij het innen van de alimentatie waar u recht op heeft. De advocaat die is ingeschakeld stuurt een schriftelijk verzoek met daarin een wettelijk kader, waardoor de ex-partner verplicht is te betalen. Hier wordt in de meeste gevallen direct op gereageerd. Mocht dit toch niet tot resultaat leiden dan is het tijd om andere stappen te ondernemen. U kunt in dit geval gebruik maken van het LBIO. Dit is een gratis overheidsservice die u helpt achterstallige alimentatie te innen. Let op, hier zijn wel een aantal voorwaarden op van toepassing.

Juridische expertise bij twijfel

Wanneer u uw alimentatie niet op tijd of helemaal niet ontvangen heeft, schroom dan niet om direct actie te ondernemen. U heef hier namelijk gewoon recht op. Weet u niet hoe u actie moet ondernemen, vraag dan één van onze advocaten uit Leeuwarden om hun expertise. Zij kunnen u helpen de juiste stappen te zetten.