Heeft u recht op alimentatie?

Bij het regelen van een scheiding komt ook de alimentatievraag. Ex-partners blijven verplicht om voor elkaar en hun eventuele kinderen te zorgen, ook na het huwelijk. Dit komt er in de praktijk meestal op neer dat de ex-partner met he hoogste inkomen meebetaalt aan het levensonderhoud van de ander en/of de kinderen.

Alimentatieregelingen moeten worden opgenomen in het verplichte ouderschapsplan dat aan de rechter voor ontbinding van het huwelijk wordt aangeboden. Een echtscheidingsadvocaat van Advocatenkantoor Leeuwarden kan u helpen bij het opstellen van dit ouderschapsplan en het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Verschillende vormen van alimentatie

Alimentatie is de financiële ondersteuning van elkaar en/of elkaars kinderen na een echtscheiding. Er bestaat zowel partner- als kinderalimentatie.

Partneralimentatie – de financiële compensatie als de inkomens van de ex-partners verschillen, waardoor de een er na een scheiding enorm op achteruit gaat. Samen met uw ex-partner kunt u zelf afspraken maken over de duur en de hoogte van de bijdrage. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant dat door een rechter moet worden goedgekeurd.

Kinderalimentatie – de financiële bijdrage voor de zorg van de kinderen. Diegene die de hoofdzorg van de kinderen op zich neemt, ontvangt alimentatie van de ander. De hoogte kan samen bepaald worden, hoewel een rechter dit wel moet goedkeuren.

Voor belangrijke afspraken als alimentatie is het verstandig om een ervaren juridisch adviseur in de arm te nemen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wilt direct een advocaat inschakelen? Wij helpen u graag in Leeuwarden.