Een omgangsregeling voor de kinderen

Kinderen hebben het recht om, na een scheiding, contact te blijven houden met beide ouders. Ook wanneer één van de ouders geen ouderlijk gezag heeft, blijft het omgangsrecht van kracht. Een omgangsregeling wordt vastgesteld in het ouderschapsplan. Een standaard omgangsregeling houdt in dat één keer per 2 weken omgang plaatsvindt met daarbij de helft van alle feest-  en vakantiedagen. Soms is het verstandig om van deze standaardregeling af te wijken. In dat geval biedt een maatwerkregeling uitkomst. Raadpleeg een advocaat uit de omgeving van Leeuwarden om de mogelijkheden te bespreken met betrekking tot een maatwerkregeling.

Ontzegging van het omgangsrecht

In sommige gevallen is het beter voor het kind  om de omgang met  één van de ouders stop te zetten. In dit geval dient er, via de rechter, een verzoek ingediend te worden om het recht op omgang te ontzeggen. In de wet staan 4 situaties genoemd waarbij de rechter het recht op omgang kan ontzeggen. Dit zijn de volgende 4 situaties:

  • Ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang
  • Het kind, ouder dan 12 jaar, maakt zelf een ernstig bezwaar
  • De omgang is ten nadele van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind
  • De omgang is in strijd met andere belangen

Hulp bij de invulling van een omgangsregeling

Wanneer het samen niet lukt om de juiste afspraken te maken, zal er een rechter aan te pas moeten komen. Neem in een dergelijk geval een advocaat van Advocatenkantoor Leeuwarden in de arm die hierin is gespecialiseerd en u goed kan bijstaan. Bel hiervoor naar 058 - 799 90 74.