Wat is ouderlijk gezag?

Minderjarige kinderen zijn verplicht om onder gezag te staan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ouderlijk gezag en voogdij. Bij ouderlijk gezag wordt het gezag uitgevoerd door de ouders. Bij voogdij is dat niet het geval. In beide gevallen worden de beslissingen over verzorging en opvoeding genomen door de bevoegde personen.

Ouderlijk gezag na een echtscheiding

Ook na een echtscheiding blijft het uitgangspunt dat beide ouders verantwoordelijk blijven voor de beslissingen over verzorging en opvoeding van de kinderen. Het is mogelijk, in het belang van de kinderen, om het ouderlijk gezag over te dragen op één ouder. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de verhouding tussen de ouders dermate slecht is of wanneer één van de ouders in het buitenland gaat wonen. Wanneer iets dergelijks aan de orde is zal altijd naar de mening van het kind worden geluisterd. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal dit meer of minder worden meegewogen in een beslissing door de rechter. Heeft u vragen over ouderlijk gezag na een scheiding? Dan bent u bij ons advocatenkantoor in Leeuwarden aan het juiste adres.

Wijziging ouderlijk gezag aanvragen

Wanneer u het ouderlijk gezag over uw kind(eren) wilt wijzigen, moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Een rechter zal, op basis van voldoende informatie, hierover een beslissing nemen. Voor hulp bij het indienen van een dergelijk verzoek aan de rechtbank kunt u contact opnemen met uw echtscheidingsadvocaat van Advocatenkantoor Leeuwarden.